<div id="sticky-top"> </div><div id="sticky-placeholder"> </div>

Reglement Sportabonnementen

Home // Reglement Sportabonnementen

Reglement Sportabonnementen Fysiotherapie Maaspoort

  • Lidmaatschap van de groepsvormen Nordic Walking en Fysio Fitness worden voor minimaal 1 kwartaal aangegaan en worden telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd.
  • Betaling van de groepsvormen Nordic Walking en Fysio Fitness zijn per kwartaal. De betaling geschiedt aan het begin van de periode en wordt contant voldaan. Restitutie is niet mogelijk.
  • Betaling van een individueel fitness abonnement is per maand. De betaling geschiedt aan het begin van de periode en wordt contant voldaan. Restitutie is niet mogelijk.
  • Opzegging dient tenminste 2 weken voor afloop van uw abonnementsperiode gemeld te zijn aan uw begeleidend fysiotherapeut.
  • Indien langdurige (langer dan 4 weken) absentie aangegeven wordt bij de groepsvormen aan het begin van het kwartaal, kan in overleg een reductie in de contributie berekend worden.
  • Bij te weinig deelnemers in de groepsvormen houden wij het recht voor om een nieuw kwartaal niet te starten.
  • Fysiotherapie Maaspoort behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten één of meerdere trainingen te annuleren. Deze trainingen kunnen ingehaald worden op een ander moment.
  • Fysiotherapie Maaspoort is niet aansprakelijk voor ongevallen van sporters veroorzaakt door het negeren van instructies.
  • Fysiotherapie Maaspoort is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of schade aan goederen van de deelnemers.
Fysiotherapie Maaspoort
error: Content is protected !!