<div id="sticky-top"> </div><div id="sticky-placeholder"> </div>

Algemene Voorwaarden

Home // Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fysiotherapie Maaspoort

Aanmelding, verwijzing & directe toegankelijkheid fysiotherapie:

 • U kunt zich op diverse manieren aanmelden bij Fysiotherapie Maaspoort. Dit kan op verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u bij Fysiotherapie Maaspoort gebruikmaken van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken bij Fysiotherapie Maaspoort.
 • Bij de 1e aanmelding zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen middels identiteitsbewijs, ook verzoeken wij u het pasje van uw zorgverzekering en een handdoek mee te nemen.

Vergoeding voor fysiotherapie:

 • Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Ook is het afhankelijk van het type klacht waar u voor komt. Dit betekent in het kort:
  • Niet chronische klachten:
   Worden vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft. Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat de verzekering niet dekt, te betalen. Bij geen aanvullende verzekering dient u de kosten volledig zelf te betalen.
  • Chronische klachten (chronische lijst Borst) (besluit zorgverzekering (BZV):
   De eerste 20 behandelingen worden vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft. Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat de verzekering niet dekt, te betalen. Bij geen aanvullende verzekering dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. De overige behandelingen bij meer dan 20 zittingen worden vergoedt vanuit uw basisverzekering.
   Let op: Wanneer u vanuit de basisverzekering vergoed wordt kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken. U bent zelf verantwoordelijk voor kennis van verzekerings- en betalingsvoorwaarden en wanneer verzekeringstegoeden worden overschreden. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een particuliere factuur van ons.

Patiëntendossier en rapportage naar huisarts of specialist:

 • Het patiëntendossier voldoet aan de eisen volgens de Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WBGO) en de Wet Persoonsregistratie. Zowel de behandelingen als het patiëntendossier worden bijgehouden volgens de KNGF Richtlijn Verslaglegging. U kunt op aanvraag uw dossier inzien, ook kan de fysiotherapeut deze voor behandeldoeleinden overleggen aan huisarts of specialist in overleg met u.

Klachtenregeling:

 • Fysiotherapie Maaspoort is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Door hen en onze kwaliteitsstandaarden te hanteren streven wij ernaar een zo een goed mogelijke behandeling te bieden. Mocht u een klacht en/of bezwaar hebben jegens Fysiotherapie Maaspoort en levert een gesprek of bemiddeling niet voldoende resultaat op. Dan kunt u uw klacht en/of bezwaar indienen bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).
Fysiotherapie Maaspoort
error: Content is protected !!