<div id="sticky-top"> </div><div id="sticky-placeholder"> </div>

Curatieve diensten

Curatief

Onze curatieve diensten en producten:

  • Fysiotherapeutische Intake
  • Arbeidsfysiotherapeutisch Consult
  • Werkplektraining
  • Fysiotherapeutische Interventie
  • Werkplekonderzoek
  • Verzuimgesprek

 

Fysiotherapeutische Intake

Een “Fysiotherapeutische Intake” is een reguliere intake met in het bijzonder specifieke aandacht voor het werk. In de intake wordt er mede bepaald of een “Fysiotherapeutisch Consult” wel of niet wordt aangevraagd.

Duur intake: 30 minuten

Kosten: Vergoed vanuit de (aanvullende) ziektekostenverzekering van de betreffende medewerker, indien deze niet toereikend is, via de werkgever.

Kosten werkgever: € 60,- (exclusief 21% BTW)

 

Arbeidsfysiotherapeutisch Consult

Een “Arbeidsfysiotherapeutisch Consult” is een eenmalig consult op de werkplek, met advies en instructie voor werknemer en werkgever. Het accent ligt op werkplekergonomie, werkwijze en werkorganisatie. Het consult kan ingezet worden wanneer een werknemer een fysiotherapeutische behandeling ondergaat, maar er behoefte is aan expertise vanuit arbeidsfysiotherapeutisch perspectief.

Duur consult: 90 minuten (waarvan 30 minuten verslaglegging)

Kosten werkgever: € 195,- (exclusief 21% BTW)

 

Werkplektraining

Een “Werkplektraining” bestaat uit 3 trainingen op de werkplek, waarbij er specifiek aandacht is voor werkwijze, arbeidsvaardigheden en bewustwording. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan werkplekergonomie en werkorganisatie. Een “Werkplektraining” wordt vooral ingezet wanneer een “Arbeidsfysiotherapeutisch Consult” niet voldoende is. Een “Werkplektraining” is altijd individueel.

Duur werkplektraining: 3 x 60 minuten training en 30 minuten verslaglegging

Kosten werkgever: € 435,- (exclusief 21% BTW)

 

Fysiotherapeutische Interventie

De “Fysiotherapeutische Interventie” is een regulier fysiotherapie behandeltraject bij klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Voorkomen van arbeidsuitval, dan wel zo snel mogelijk adequate terugkeer naar werk vormt 1 van de behandeldoelen.

Duur per behandeling: 30 minuten

Kosten: Vergoed vanuit de (aanvullende) ziektekostenverzekering van de werknemer, indien deze niet toereikend is, via de werkgever.

Kosten werkgever: Onze diensten worden verleend tegen een vast fysiotherapeutisch praktijktarief van € 35,- (exclusief 21% BTW) per individuele behandeling van 30 minuten, waarin er geen verschil gemaakt wordt per specialisatie. Dit volgens een vooraf afgesproken maximum bedrag van:

  • Kort                            € 200,-
  • Middellang               € 400,-
  • Lang                           € 600,-

(Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW)

 

Werkplekonderzoek

Een individueel “werkplekonderzoek” (WPO) kan aangevraagd worden door een bedrijfsarts of werkgever, als losstaand product. Een “Werkplekonderzoek” gaat diep in op werkplekergonomie, werkgedragingen en werkorganisatie. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de klachten van de werknemer en het ontstaan hiervan. Een “Werkplekonderzoek” is uitgebreider vergeleken een “Arbeidsfysiotherapeutisch Consult”. Een “Werkplekonderzoek” bestaat uit een anamnesegesprek met de werknemer, een onderzoek op de werkplek waarbij metingen worden uitgevoerd met professionele apparatuur, het waar mogelijk afstellen en uitvoeren van verbeteringen, advies geven en verslaglegging.

Duur onderzoek: 180 minuten (waarvan 60 minuten verslaglegging)

Kosten werkgever: € 375,- (exclusief 21% BTW)

 

Verzuimgesprek

Een “Verzuimgesprek” is een individueel gesprek met een verzuimende medewerker waarbij vanuit een (para-)medische invalshoek gestreefd wordt naar een oplossing. Het “Verzuimgesprek” kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens een conflict, waarbij een gesprek met een buitenstaander gewenst is.

Duur gesprek: 90 minuten (waarvan 30 minuten verslaglegging)

Kosten werkgever: € 195,- (exclusief 21% BTW)

Heeft u nog vragen?

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Fysiotherapie Maaspoort
error: Content is protected !!