Arbeid

Arbeid

Het valt ons al jaren op dat veel van de klachten die wij behandelen werk gerelateerd zijn. Om dit te verbeteren is het essentieel om niet alleen de klacht als gevolg te behandelen, maar om bij de bron, het werk, te beginnen. Vaak vormen de werkzaamheden van een cliënt de meest belastende factor in het dagelijks leven en is het de plaats waar wekelijks menig uur wordt doorgebracht.

 

Wat is er van invloed tijdens arbeid:

 • Werkplek
 • Werkwijze/gedrag
 • Werktijd
 • Werkdruk/stress
 • Werksfeer

Op bovenstaande punten kunnen wij door middel van interventie en/of advies een belangrijke rol spelen en winst behalen die voor zowel werknemer en werkgever van grote waarde zijn.

Ziekteverzuim verminderen/voorkomen is een belangrijk punt om kosten te besparen voor een werkgever. Productiviteit verhogen geeft ook financiële voordelen, maar menig werkgever denkt niet alleen zakelijk. Werkgevers vinden het ook belangrijk dat werknemers tevreden zijn, gezond, dat de sfeer goed is, dat mensen gemotiveerd zijn en bereid zijn om extra stappen te zetten waar nodig. Dit alles komt de arbeidsrelatie ten goede en dit straalt een bedrijf uit. Mensen met een glimlach, dat willen we toch allemaal!

 

Wat bieden wij:

 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Preventief Medisch Onderzoek
 • Bedrijfsfitness

 

Onderstaande diensten worden door onze arbeidsfysiotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut geboden:

1. Werkplekonderzoek 

Een individueel “Werkplekonderzoek” kan aangevraagd worden door een bedrijfsarts of werkgever. Een werkplekonderzoek gaat in op werkplekergonomie, werkgedragingen en werkorganisatie. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de klachten van de werknemer en het ontstaan hiervan. Een werkplekonderzoek bestaat uit een anamnesegesprek met de werknemer, een onderzoek op de werkplek waarbij metingen worden uitgevoerd, het waar mogelijk afstellen en uitvoeren van verbeteringen, advies geven en verslaglegging.

Tijdens het werkplekonderzoek wordt er indien nodig gebruik gemaakt van:

 • Vragenlijsten
 • Functie-taak-handelingen analyse
 • EMG onderzoek (spierspanningsmeting)
 • Klimaat meetapparatuur
 • Visusmeting (oogtesten op 40 cm, 60cm en 5cm)
 • Gestandaardiseerde scoringsmethodes voor meten van fysieke werkbeslasting
 • Filmopname voor geven van inzicht

Doelen werkplekonderzoek:

✔ Inzicht vergroten in het ontstaan van werk gerelateerde klachten.
✔ Wat voor invloed heeft stress op mijn welzijn en functioneren.
✔ Hoe stel ik mijn werkplek in en waarom is dit goed voor mij.
✔ Wat zijn micro- en macropauzes en hoe ga ik hiermee om.
✔ Welke oefeningen voer ik uit en wat is het nut hiervan.
✔ Waarom zijn voldoende beweging en ontspanning belangrijk en hoe bereik ik dit.
✔ Inzicht geven in de eigen verantwoordelijkheid van gezond en fit zijn

Gemiddeld duurt een werkplekonderzoek inclusief verslaglegging 3 uur.

2. Re-integratie programma

Het “Re-integratie programma” is een individueel programma waarbij een verzuimende medewerker wordt begeleid naar werkhervatting. Het programma bestaat uit een aantal consulten met de medewerker waarbij begeleidende bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen geïnformeerd worden over de voortgang. Tijdens dit proces ontvangt u als werkgever regelmatig een evaluatie.

Een werkplekonderzoek is een standaard onderdeel van het re-integratieprogramma. Daarnaast wordt advies gegeven over het behandelbeleid en wordt het fysiotherapeutische behandeltraject gemonitord. Samenwerking met andere disciplines wordt ingezet indien nodig. De basis wordt gevormd door een op maat gemaakt tijdschema van werkhervatting.

Een driegesprek met de werknemer en de behandelend fysiotherapeut op de behandellocatie behoord tot de mogelijkheden.

3.  Werkplektraining

Een “Werkplektraining” bestaat uit trainingen op de werkplek, waarbij er specifiek aandacht is voor werkwijze, arbeidsvaardigheden en bewustwording. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan werkplekergonomie en werkorganisatie. Een werkplektraining wordt vooral ingezet wanneer een werkplekonderzoek niet voldoende is. Een werkplektraining is altijd individueel.

Duur werkplektraining: Gemiddeld 60 minuten per training

4. Verzuimgesprek

Een “Verzuimgesprek” is een individueel gesprek met een verzuimende medewerker waarbij vanuit een (para-)medische invalshoek gestreefd wordt naar een oplossing. Het verzuimgesprek kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens een conflict, waarbij een gesprek met een buitenstaander gewenst is.

5. Adviesspreekuur

Het “Adviesspreekuur” is een beleidsinstrument waarmee voor medewerkers een laagdrempelige voorziening wordt getroffen, die voorziet aan de behoefte aan informatie, gericht advies en vaak ook geruststelling, op het moment van dreigende of beginnende klachten. Bij een adviesspreekuur is de bedrijfsfysiotherapeut op gezette tijden binnen het bedrijf aanwezig en beschikbaar voor medewerkers. Een adviesspreekuur past zeer goed binnen een proactief beleid van een bedrijf met betrekking tot arbeid en gezondheid (en het verlagen van ziekteverzuim).

Duur spreekuur: Gedacht kan worden aan aanwezigheid op het bedrijf van 1-2 uur per 2 weken, waarbij 20 minuten per vraagstelling gemiddeld zal zijn. Het adviesspreekuur is geen fysiotherapeutische behandeling.